UPSKS

NACIONALNA ASOCIJACIJA PRI EVROPSKOJ ASOCIJACIJI ZA SAVETOVANJE

Sinđelićeva 50 A 14000 Valjevo - Locirajte nas

Početna Promocija

nedelja17 februar 2019

Promocija naših članova

ALEKSANDRA ĐURIĆ

Diplomirala je 2009. je na Filozofskom fakultetu, a u okt. 2014. doktorirala na Fakultetu za kulturu i medije (doktor komunikologije). Redovna je profesorka strukovnih studija u Beogradskoj poslovnoj školi - Visokoj školi strukovnih studija. 2011. godine, nakon edukacije iz TA, dobija Nacionalni i Evropski sertifikat za psih. savetnika. Superviziju nastavlja u okviru TAUSA u oblasti Psihoterapije. Samostalnu praksu započinje 2010. i osniva svoje Udruženje AKTA. Tel: aleksdjuric@yahoo.com, FB: Pomocdusi , sajt: Udruženje AKTA


ANITA MARKOVIĆ

Integracijom analize i tumačenja snova po metodi intervjua mentorke dr Gayle Delaney, dobitnice nagrade za životno delo, psihološkog savetovanja iz oblasti transakcione analize, višegodišnjeg defektološkog iskustva i ThetaHealing metode, vodim u centru Beograda privatnu praksu AniMašta, pružajući deci i odraslima kutak za lični rast i razvoj, FB: AniMašta - AnImagination. Možete me naći na broju telefona 063/263778; mail: anitamarković74@gmail.com Skype: live:anitamarkovic74                                                                                                                                     

                                                                         

JOVAN RATKOVIĆ

Ja sam Jovan Ratković, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim sertifikatom o akreditaciji za psihološko savetovanje. Živim i radim u Beogradu. Moje profesionalno i lično interesovanje je kako pomoći ljudima da bolje razumeju sebe i druge, da poboljšaju svoj emotivni, seksualni i porodični život, razreše različite lične probleme i žive sa više produktivnosti, zadovoljstva i smisla. Kontakti: 069 2136 298; jovandekar@yahoo.com ; FB: Izazovi življenja, vebsajt Centar za lični razvoj


IVANA PAUNOVIĆ

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije, life i poslovnog koučinga. Kreira i vodi brojne treninge, predavanja i seminare iz oblasti ličnog razvoja. Psihoterapijski, savetodavni i koučing rad sprovodi sa odraslima, parovima i decom. Predstavnik je UPSKS pre Evropskoj asocijaciji za savetovanje, od maja 2017. Kontakt: tel: +381-60-40-55-605 email: ivnpaunovic@yahoo.com , vebsajt Ivana Paunovic, vebsajt Psihoterapija Oli


OLIVERA MILUTINOVIĆ

Diplomirani psiholog, psihološki savetnik, psihoterapeut pod supervizijom OLI psihodinamskog integrativnog metoda, trener emocionalnih kompetencija i trener za prevazilaženje anksioznosti i napada panike, obučena za samostalni rad sa ALFA karticama ― projektivnom psihoterapijskom tehnikom. Poseduje mentorsko iskustvo u oblasti profesionalne orijentacije, kao i trenersko zvanje u oblasti inkluzivnog obrazovanja u okviru posebne metodologije vršnjačke podrške (Inclusive Solutions, Velika Britanija). Kontakt: 064/5859164; olivera.milutinovic@psihokret.com, FB:Psihokret, blog Psihokret


LIDIJA STOJKOVIĆ

Психолог, психолошки саветник и бихејвиор-терапеут. Самосталну психолошку делатност започела оснивањем приватног "САВЕТОВАЛИШТА ЗА РОДИТЕЉЕ, ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ" у Великој Плани, 1997. године. Аутор је књиге "Првих десет година туговања - губитак детета, психолошка обрада личне трауме" (2010.год.,Београд). Последњих 15 година оријентисана је и посвећена активностима и свим облицима психолошког деловања у оквиру туговања и патње родитеља и особа са траумом губитка. Контакт телефон: 063-86-16-942.


ALEKSANDRA JOVANOVIĆ

Dečiji psiholog, savetnik Transakcione analize i praktičar terapije igrom. U Centru za dečiji razvoj (N. Beograd), radi sa decom već od 18 meseci do tinejdžerskog uzrasta. Kako su roditelji najvažnija podrška, uključeni su u proces rada, kroz konsultacije i edukaciju o potrebama i razvojnim fazama deteta. Organizuje Školu funkcionalnih roditeljskih stilova, (N. Beograd i online) tokom koje roditelji mogu naučiti konkretne tehnike funkcionalnih vaspitnih stilova i poboljšati odnos sa detetom. Kontakt: 069-696-776, instagram: centar_za_deciji_razvoj .


MIRJANA KOKERIĆ

Akreditovani kouč O.L.I. psihodinamskog integrativnog metoda sa nacionalnim sertifikatom, autor je kraćeg oblika edukacije pod imenom „Trening razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija“, podržanog od strane UPSKS-a. Autor je i realizator seminara za stručno usavršavanje vaspitača i prosvetnih radnika akreditovanih kod Zavoda za školstvo Crne Gore, baziranih na primeni O.L.I. metoda u školi i u vaspitanju. Autorski programi: Mirjana Kokerić


MILICA NIKOLIĆ

Dr Milica Nikolic, doktor medicine, akreditovani psihološki savetnik i edukant psihoterapije, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije, Reiki terapeut. Rodena 21. 12. 1982. u Beogradu. Završila Prvu beogradsku gimnaziju, a zatim Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. U radu sa klijentima ima integrativni pristup, s obzirom na znanje i iskustvo lekara, prakticara alternativne medicine i edukanta psihoterapije. Kontakt – milica.nikolic1982@gmail.com , FB: Facebook DrMNikolic


MARJAN TOŠIĆ

Marjan Tošić, psiholog i psihoterapeut, radi u Beogradu, Valjevu i online, ima Uverenje za obavljanje psihološke delatnosti od strane R. Srbije, jedan je od osnivača UPSKS i vodi privatno psihološko savetovalište "Emocentar". Ima preko 25 godina radnog iskustva i objavio je tri knjige iz oblasti psihoterapije. Oženjen, dvoje dece. Kontakt: 063308132, marjantosic@gmail.com , Skype ime: marjan.tosic , FB:Marjan Tošić, vebsajt: Emocentar 

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки